Úloha sestry při terapeutických výkonech v bronchologii

Konference: 2005 XIII. Západočeské pneumoonkologické dny

Kategorie: Zhoubné nádory plic a průdušek

Téma: Konference bez tematických celků

Číslo abstraktu: 019

Autoři: M. Boháčová; Renata Zittová

Sdělení stručně charakterizuje terapeutické výkony, které provádíme na našem broncho-logickém pracovišti. Mezi tyto výkony řadíme: brachyterapie, laserová terapie, kryoterapie, zavádění endobronchiálních stentů, dilatace stenóz. Některé terapeutické výkony se provádí v inhalační a topické anestezii Tetracainem a ty náročnější provádíme ve spolupráci s aneateziologickým týmem. Úloha sestry při těchto invazivních výkonech spočívá nejen v přípravě pacienta, ale i v dobré znalosti prováděných výkonů, bezchybné práci se všemi přístroji a zvládnutí dezinfekce, sterilizace nástrojů. Bronchologická sestra musí být připravena na možná rizika a komplikace u výkonů, aby mohla adekvátně reagovat.

Datum přednesení příspěvku: 10. 11. 2005