Úloha taxánů v terapii H&N karcinomů

Konference: 2005 VIII. setkání Klubu mladých onkologů

Kategorie: Nádory v seniu

Téma: Konference bez tematických celků

Číslo abstraktu: FP03

Autoři: MUDr. Petra Holečková, Ph.D., MBA; MUDr. Miloslav Pála, Ph.D. MBA,

Firemní prezentace III: BMS

Datum přednesení příspěvku: 4. 6. 2005