Update doporučených léčebných postupů pro léčbu NSCLC

Konference: 2010 XVIII. Západočeské pneumoonkologické dny

Kategorie: Zhoubné nádory plic a průdušek

Téma: Odborný program

Číslo abstraktu: 2010_02

Autoři: MUDr. Leona Koubková

Změny v aktuálních verzích mezinárodních guidelines z roku 2010 oproti recentním vydáním z roku 2009 byly v zahraničí zaznamenány v European Society for Medical Oncology (ESMO) Guidelines, National Comprehensive Cancer Network (NCCN) Guidelines, doma pak v Zásadách cytostatické léčby maligních onkologických onemocnění ČOS ČLS JEP. Postupy americké společnosti NCCN jsou nyní nejkomplexnější a zhodnocují lékařskou péči z multidisciplinárního pohledu. Zabývají se jak screeningem, diagnostikou, tak všemi druhy léčby. Stanovují standardy péče pro jednotlivá stadia.

Změny v doporučeních se týkají především zohlednění histologického typu nádoru, udržovací léčby a biologické léčby nádorů s aktivační mutací EGFR.

Datum přednesení příspěvku: 11. 11. 2010