Very late efekt irradiace kraniospinální osy - kazuistika

Konference: 2014 7. Winter GLIO TRACK Meeting

Kategorie: zhoubné nádory mozku a CNS

Téma: Primární nádory mozku

Číslo abstraktu: 09

Autoři: MUDr. Tomáš Svoboda, Ph.D.; MUDr. Běla Malinová; MUDr. Roman Pajdlhauser

Datum přednesení příspěvku: 8. 2. 2014