Videofluoroskopie vyšetření polykacího aktu - možnosti diagnostiky

Konference: 2012 XIX. Jihočeské onkologické dny

Kategorie: Onkologická diagnostika

Téma: Varia

Číslo abstraktu: 39

Autoři: MUDr. Viktor Čapek; MUDr. Helena Krejčí

Abstrakt

  Videofluoroskopické vyšetření umožňuje detailní dynamické zobrazení průběhu polykacího aktu především ve  fázi  orální  a  faryngální.  Odpovídá  na  otázku,  proč  má  pacient  poruchu  polykání,  a  je základem pro správné zacílení terapie logopedické či chirurgické. Z vyšetření lze odvodit místo a čas spuštění polykacího aktu a trvání jeho jednotlivých fází, jako i jejich vzájemnou návaznost.

   Přednáška si klade za cíl seznámit posluchače se základy videofluoroskopického vyšetření polykacího aktu, tedy s principy techniky užité při vyšetření, s vlastnostmi užité kontrastní látky, s indikacemi k vyšetření a přehledem informací, které z něj získáme pro klinickou praxi. Součástí přednášky je ukázka fyziologického polykacího aktu s popisem všech důležitých anatomických struktur a jeho normálního průběhu, stejně tak jako jeho základní patologie.Zobrazovací metody pro diagnostiku dysfagie

 • Videoendoskopie
 • VideofluoroskopieVideofluoroskopické vyšetření polykacího aktu

 • Kontrastní RTG vyšetření odvozené od RTG polykacího aktu, nikoli jeho náhrada
 • Dynamicky zobrazuje mechaniku polykání
 • Odpovídá na otázku "Kde leží příčina poruchy polykání pacienta?"Princip videofluoroskopického vyšetření polykacího aktu

 • Kontrastní látka různých konzistencí
 • Rychlý záznam skiaskopického (fluoroskopického) vyšetření
 • Ev. aplikace kompenzačních technikTechnické parametry videofluoroskopického vyšetření pokacího aktu

 • Záznam 25 snímků za vteřinu = > časové rozlišení mezi snímky 0,04s
 • Vyšetření v předozadí (AP) a bočné (LL) projekci

 • Radiační zátěž mimořádně nízká (< 0,2 ,Sv)
 • Průměrný jedinec v ČR > 2mSv ročně
 • => Získaná diagnostická informace výrazně přebažuje riziko způsobené touto dávkouPersonální zázemí videofluoroskopického vyšetření polykacího aktu

 • Radiolog
 • Logoped(ka)
 • Nutriční specialistaKontrastní látka užitá při videofluoroskopickém vyšetření polykacího aktu

 • Baryová suspenze různé hustory
 • Standardně podávány 3 konzistence - tekutá, polotekutá, a tuhá
 • Nevstřebává se, je netoxická
 • Na rozdíl od jodové k.l., je při aspiraci malého množství vykašlána, nezpůsobuje poškození epitelu dýchacích cestPrůběh videofluoroskopického vyšetření

 • Pacient lačný
 • Vyšetřujeme vstoje, event. vsedě či vleže
 • Standardně AP a LL projekce

     

 • Volba vhodné konsistence k.l.
 • Jednotlivá sousta, opakování, kontinuální pití
 • Aplikace kompenzačních technik a kontrola jejich účinnostiVýhody a nevýhody videofluoroskopického vyšetření polykacího aktu

 • Výhody
  • Možnost vyšetření všech fází polykacího aktu
  • Přesnější kvantifikace
  • Pacient "jen" polyká
 • Nevýhody
  • Dražší, nepřenosné technické vybavení
  • Radiační zátěž
  • Nutná spolupráce pacientaVyhodnocení videofluoroskopického vyšetření polykacího aktu

 • Co hodnotíme?
  • formování, držení a transport sousta
  • ev. předčasný únik k.l.
  • spouštění reflexu
  • velofaryngeální uzávěr
  • peristaltika pharygu
  • pohyb jazylky a hrtanu
  • uzávšr vstupu do hrtanu
  • residua po polknutí
  • otevírání horního jícnového svěračeIndikace zobrazovacích vyšetření polykacího aktu

 • Subjektivní obtíže pacienta, klinický nález dysfagie
 • Stav a spolupráce pacienta, možnosti logopedické a jiné terapieVyhodnocení zobrazovacího vyšetření polykacího aktu

 • Penetrace - průnik k.l. do larygu, ne však pod úroveň pravých hlasových vazů


 • Aspirace - průnik k.l. do dýchacích cest pod úroveň pravých hlasových vazů
  • Kašel po aspiraci x Tichá aspiraceVýstupy zobrazovacích vyšetření polykacího aktu

 • Detailní analýza polykacího aktu
 • Vyloučení či potvrzení aspirace
 • Částečná kvantifikace některýc veličin
 • Kontrola účinnosti kompenzačních látekDatum přednesení příspěvku: 20. 10. 2012