Vyhodnotenie liečby lokálne pokročilého karcinómu análneho kanála

Konference: 2011 XVIII. Jihočeské onkologické dny

Kategorie: Kolorektální karcinom

Téma: Postery

Číslo abstraktu: p15

Autoři: MUDr. Štefan Pörsök; MUDr. Zuzana Hlavatá; Veronika Švábová; MUDr. Iveta Andrezálová Vochyanová; MUDr. Jozef Dolinský; MUDr. Tomáš Šálek

Charakteristika

Karcinómy análneho kanála (zahrňajúce anus, análny kanál, anorectum), predstavujú zriedkavé malígne ochorenie, tradične s miernou prevahou žien (2:1) a pomerne malými rozdielmi medzi jednotlivými štátmi a kontinentmi.

Ich podiel na celkovom počte novozistených nádorov ročne obsahuje zhruba 0,1 - 0.2%. V súčasnosti zaznamenávame mierne stúpajúci výskyt s koincidenciou infekcií HIV, HPV. Histologicky sú to najčastejšie spinocelulárne karcinómy, predstavujúce viac ako 90% prípadov.

Naším cieľom je posúdiť efekt definitívnej liečby u lokálne pokročilých tumorov: konkomitantnej CHT/RT + chemoterapia, v našom súbore pacientov.

  

Pacienti a metódy

Pacienti:

Od 01/2004 do 05/2011 bolo na našom oddelení liečených 10 pac s karcinómom análneho kanála, histologicky spinocelulárny Ca, T2-4 N0-1 M0, GI-III.

Priemerný vek pacientov bol 64,3 r., pomer M/Ž -1/9. Staging ochorenia stanovený TRUS (n=5), TRUS + CT(n=3), TRUS + MRI(n=2)

Metódy:

Pacienti boli liečení konkomitantnou CHT + RT - mitomycin C + 5FU +RT

MMC 10mg/m2 ......................................D1, T1,5

5FU 1000 mg/m2....................................D 1-4, T1,5

EX RT 45Gy T1-5, 5x 1,8Gy........................D1-5  

po ktorej boli aplikované priemerne 2 cykly chemoterapie na báze cisplatiny

cDDP 100 mg/m2...................................D1

5FU 1000 mg/m2...................................D1-5

 

Výsledky

3 mes po ukončení liečby 9 pac (90%) dosiahlo KR, 1 pac (10%) PR.

Dĺžka mRFS bola 26,5 mes (6 -87), pri mFU 28,8 mes (6-87). U 2 z 9 (22%) pac došlo k lokálnej recidíve (realizovaná sec. Miles), u 1 (11%) pac k vzdialenej diseminácii (aplikovaná salvage CHT).

Kontrolný staging TRUS (n=3), TRUS + CT (n=1), TRUS + MRI (n=6), bez kontrolnej histológie (n=9), kontrolná histológia (n=1).

Sledovali sme výskyt akútnej toxicity G 3/4 - enterokolitída (n=2, 20%), hematologická toxicita (n=1, 10%), neskorá toxicita - insuficiencia análneho zvierača (n=2, 20%), coccygodýnia (n=1).

V súčasnej dobe prežíva 8 z 10 pac (80%), 1(10%) pacient exitoval v dôsledku generalizácie ochorenia, 1 (10%) pac - pre náhle úmrtie, bez známok ochorenia.

 

Záver

Definitívna liečba lokálne pokročilého karcinómu análneho kanála, plne nahrádza chirurgickú liečbu u T2-4,N0 štádií ochorenia.

Definitívna liečba lokálne pokročilého karcinómu análneho kanála je účinná, bezpečná a dobre tolerovaná v našich podmienkach.

 

Reference

  1. Ajani JA, Winter KA, Gunderson LL, et al: Fluorouracil, mitomycin, and radiotherapy vs fluorouracil, cisplatin, and radiotherapy for carcinoma of the anal canal: a randomized controlled trial. JAMA 299, 1914-1921, 2008. 
  2. Das P, Bhatia S, Eng C, et al: Predictors and Patterns of Recurrence After Definitive Chemoradiation for Anal Cancer. Int J Radiat Oncol Biol Phys 68 :794-800, 2007
  3. James R, Wan S, Glynne-Jones R, et al: A randomised trial of chemoradiation using mitomycin or cisplatin, with or without maintenance cisplatin/5FU in squamous cell carcinoma of the anus. J Clin Oncol 27(Jun, suppl.)LBA-4009, 2009
  4. Crehange G, Bosset M, Lorchel F, et al: Combining cisplatin and mitomycin with radiotherapy in anal carcinoma. Dis Colon Rectum 2006;50:43-4
  5. Ajani JA, Winter KA, Gunderson LL, et al: US intergroup anal carcinoma trial: Tumor diameter predicts for colostomy. J Clin Oncol 27:1116-1121, 2009
  6. Eng C, Crane CH, Rodriguez-Bigas MA: Should cisplatin be avoided in the treatment of locally advanced squamous cell carcinoma of the anal canal? Nat Clin Pract Gastroenterol Hepatol 2009:6:16-17

 

 

 

Datum přednesení příspěvku: 15. 10. 2011