Vynucené operace u pacientů s kolorektálním karcinomem s probíhající biologickou léčbou (Avastin), kazuistiky

Konference: 2011 XVIII. Jihočeské onkologické dny

Téma: Postery

Číslo abstraktu: p12

Autoři: MUDr. Filip Marek

Abstrakt není k dispozici.

Datum přednesení příspěvku: 15. 10. 2011