Vyšetření vybraných funkčních testů primární hemostázy u nemocných s esenciální trombocytémií před zahájením léčby

Konference: 2008 Olomoucké hematologické dny

Kategorie: Maligní lymfomy a leukémie

Téma: Varia

Číslo abstraktu: 1226

Autoři: prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc.; MUDr. Jarmila Kissová; MUDr. Alena Bulíková, Ph.D.; Lucie Horáková; RNDr. Jiřina Zavřelová; RNDr. Tomáš Pavlík, Ph.D.; Prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.

Datum přednesení příspěvku: 29. 5. 2008