Výskyt následných novotvarů u 5703 nemocných s karcinomy dýchacích cest

Konference: 2009 XVI. Jihočeské onkologické dny

Kategorie: Ostatní

Téma: Varia

Číslo abstraktu: 036

Autoři: Edvard Geryk; prof. MUDr. Miloš Pešek, CSc.; Mgr. Bc. Jiří Kozel, Ph.D.; Mgr. Radim Štampach, Ph.D.; Doc. RNDr. Petr Kubíček, CSc.

Souhrn:

Podle dostupných údajů nádorové prevalence z registru nádorů ČR počet žijících s karcinomy dýchacích cest (dg. C32-C34) vzrostl mezi roky 1989-2005 u mužů ze 7 209 na 9 994 tj. o 38,6%, u žen z 1 058 na 2 867 tj. o 171% (1). Tyto počty zahrnují také vícečetné novotvary, postihující část onkologicky léčených. Výskyt dalších histologicky, orgánově a topograficky odlišných novotvarů představuje kromě metastáz závažnou komplikaci, zkracující délku života. Z ověřených dat, evidovaných v registru nádorů v letech 1976-2005, byly zpracovány následné novotvary (dg. C00-D48) u 4 921 mužů a 782 žen s karcinomy dýchacích cest. Jejich časové a prostorové zastoupení ve spektru ostatních diagnóz (2) doplňují vybrané epidemiologicko-klinické ukazatele. V jejich časovém vývoji a geografické distribuci je pozoruhodný poměr synchronních a metachronních novotvarů a průměrný interval jejich vzniku během léčby primárního onemocnění.

Literatura:

  1. Konečný K. a kol.: Prevalence nádorů v ČR 1989 - 2005 -2015. PřF MU Brno, 2008, 69 s.
  2. Geryk E., Dítě P., Pešek M., Kozel J.: Následné primární novotvary u 125.262 onkologicky nemocných v České republice 1976 - 2005. Onkologie, 2009 3(3), v tisku.

Datum přednesení příspěvku: 24. 10. 2009