Výsledky RCY na Onkologické klinice ve FNO - hodnocení včasnosti indikace

Konference: 2008 16. onkologicko-urologické sympozium a 12. mammologické sympozium

Kategorie: Genitourinární nádory

Téma: Karcinom močového měchýře III.

Číslo abstraktu: 016

Autoři: P. Kratochvíl; R. Vrtal; MUDr. Vlasta Rosinská; Prof. MUDr. Vladimír Študent, Ph.D.

Abstrakt není k dispozici.

Datum přednesení příspěvku: 26. 11. 2008