Využití implantabilních venózních portů v onkologii

Konference: 2010 XVIII. Západočeské pneumoonkologické dny

Kategorie: Zhoubné nádory plic a průdušek

Téma: Sesterská sekce

Číslo abstraktu: 2010_29

Autoři: Dagmar Fejerová; Hana Obrová

Implantabilní venózní porty historie vývoje a používání je krátká, ale do budoucna se dá předpokládat rozšíření jejich indikací a používání.

Jedná se o invazivní výkon prováděný v lokální anestézii. Jsou používány jako možný a trvalý přístup do centrálního žilního systému.

Zajištění kvalitního a dlouhodobě použitelného žilní přístupu u onkologických pacientů je velmi problematické. Implantabilní venózní porty představují komfort, který tunelizované centrální intravenózni katétry neumožňují.

Na naší klinice máme v současné době v trvalé péči 5 pacientů s implantabilním venózním portem.

Indikací k implantaci i.v. portu je kromě probíhající chemoterapeutické léčby léčba bolesti, aplikace krevních derivátů, antibiotická léčba nebo dlouhodobá parenterální výživa.

Absolutní kontraindikací je bakteriémie, septický stav nebo nesnášenlivost materiálu.

Relativní kontraindikací je trombocytopenie, intolerance cizího materiálu v těle, obezita nebo sociální nepřizpůsobivost a předpokládané zanedbání péče o i.v. port.

Střední zdravotnický personál představuje v péči a pacienty s i.v. porty zcela zásadní roli.

Dokonalé zvládnutí ošetřovatelské péče snižuje výskyt a četnost komplikací.

Při každé manipulaci je bezpodmínečně nutné dodržovat aseptický přístup. Infekční komplikace a hrozící explantace může mít pro imunitně oslabeného pacienta fatální důsledky.

Součástí portu je kapsle s aplikační komůrkou a portkatétr zavedený do zvoleného cévního přístupu. Komůrka je pokryta speciální silnou membránou, která je konstruována pro 1000-3000 vpichů speciální Huberovou jehlou.

Huberova jehla se liší od běžných jehel zkosením špičky, která při průchodu membránou nevyřezává kousky materiálu a umožňuje tak zpětné zacelení punkčního otvoru v membráně.

V prezentaci je popsán pracovní postup při manipulaci s i.v. porty.

Datum přednesení příspěvku: 11. 11. 2010