Využití pozitronové emisní tomografie při iniciálním stagingu nehodgkinských lymfomů dětí a dospívajících (výsledky prospektivní studie)

Konference: 2008 Olomoucké hematologické dny

Kategorie: Maligní lymfomy a leukémie

Téma: Nehodgkinské lymfomy

Číslo abstraktu: 1163

Autoři: as.MUDr. Edita Kabíčková, Ph.D.; MUDr. Otakar Bělohlávek, CSc.; MUDr. Jana Votrubová, CSc.; MUDr. David Sumerauer, Ph.D.; MUDr. Eva Drahokoupilová; MUDr. Daniela Kodetová; prof. MUDr. Roman Kodet, CSc.; MUDr. Martin Kynčl; prof. MUDr. Jan Starý, DrSc.

Datum přednesení příspěvku: 30. 5. 2008