Význam a úskalí předoperačního sonografického stagingu u karcinomu děložního hrdla

Konference: 2013 18. ročník sympózia Onkologie v gynekologii a mammologii

Kategorie: Onkologická diagnostika

Téma: Pro lékaře

Číslo abstraktu: 007

Autoři: MUDr. Vít Přibyl; MUDr. Jiří Mláděnka; MUDr. Libor Ševčík, Ph.D.; MUDr. Sylva Bajsová; E. Lukáčová

Klinické  a patologické  FIGO   stadium   se   liší   u karcinomu   hrdla   děložního až ve 40 % případů. Většinou je změna stadia způsobena metastatickým postižením lymfatických uzlin, jež je závislé na velikosti primárního nádoru a hloubce infiltrace stromatu. Čím je nádor větší, čím je větší hloubka invaze, tím je také větší pravděpodobnost lymfogenního šíření.

 Přesný předoperační staging je důležitý ke stanovení operačního přístupu a radikality operace. Ultrazvukové vyšetření transvaginální, respektive transrektální a abdominální, umožňuje stanovit velikost tumoru, hloubku infiltrace stromatu, postižení parametrií, šíření nádoru do těla děložního, přítomnost pánevní a paraaortální lymfadenopatie. Přesnost vyšetření je výrazně ovlivněna zkušeností vyšetřujícího lékaře.

 V období od 1/2011 do 11/2012 jsme porovnali výsledky sonografických vyšetření s definitivním histologickými nálezy u 79 pacientek ve všech definovaných parametrech. Největší shodu jsme zjistili při postižení parametrií a metastatického postižení lymfatických uzlin, nejmenší shodu ve velikosti tumoru a v hodnocení infiltrace stromatu hrdla. Shodné sonografické a histologické vyšetření velikosti tumoru bylo v 66,7 %, postižení parametrii v 90,1 %,  infiltrace  stromatu  hrdla  v 48,1 %,  šíření  nádoru  do těla  děložního  v 95,9 % a přítomnost pánevní lymfadenopatie v 83,3 %.

 Malou shodu ve velikosti tumoru a hloubky invaze do stromatu přičítáme odlišným podmínkám jeho měření in vivo a po jeho fixaci a zpracování k histologickému vyšetření.

Datum přednesení příspěvku: 11. 1. 2013