What patients expect from their medical team

Konference: 2014 39th Congress ESMO - účast ČR

Kategorie: Ostatní

Téma: Treatment and living and capacity building: Patient interaction with multidisciplinary teams (MTDs)

Číslo abstraktu: x

Autoři: Jana Pelouchová

Datum přednesení příspěvku: 27. 9. 2014