Zdroje chyb v průběhu pooperační radioterapie pro karcinom prsu

Konference: 2008 16. onkologicko-urologické sympozium a 12. mammologické sympozium

Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Téma: Karcinom prsu II.

Číslo abstraktu: 046

Autoři: MUDr. Yvona Klementová; MUDr. Lucia Hudínková; MUDr. Jan Cincibuch; MUDr. Karel Cwiertka, Ph.D.

Abstrakt není k dispozici.

Datum přednesení příspěvku: 28. 11. 2008