Zkušenosti s léčbou maligního mezoteliomu přípravkem pemetrexed

Konference: 2006 XIV. Západočeské pneumoonkologické dny

Kategorie: Zhoubné nádory plic a průdušek

Téma: Konference bez tematických celků

Číslo abstraktu: 2006_15

Autoři: MUDr. Ivona Grygárková; prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc.; K. Palatka; MUDr. Tomáš Tichý

Maligní mezoteliom patří mezi nejmalignější a nejhůře léčitelné nádory. V 60. letech byla doložena etiologická souvislost mezi expozicí azbestu a vznikem maligního mezoteliomu.

Jde o nádor rezistentní k terapii a většinou diagnostikovaný v pokročilém stádiu. V terapii se používá systémová chemoterapie. K terapii se používají mimo jiné kombinace cisplatiny s antracykliny, z nových léků pak gemcitabin a pemetrexed. Na naší klinice bylo od r. 1990 doposud toto onemocnění diagnostikováno u 69 pacientů. Od ledna 2005 u 9 pacientů. Preparátem pemetrexed (Alimta) jsme od září 2005 léčili 6 pacientů, z toho u 4 pacientů se jednalo o I. linii chemoterapie, u dalších pacientů šlo jednou o II. A jednou o III. linii chemoterapie. Ve 4 případech jsem použili kombinaci s Cisplatinou, u 2 pacientů pouze pemetrexed v monoterapii. Z nežádoucích účinků dominovala u kombinovaných režimů gastroenterální toxicita (anorexie, nausea, zvracení max. gr. 3), které přičítáme účinkům cisplatiny, u pacientů, kteří dostávali pemetrexed v monoterapii se tato toxicita neprojevila. Používali jsme standardní dávky pemetrexed 500 mg/m2 v desetiminutové infuzi, cisplatina 75 mg/m2. Pacientům byla podávána kyselina listová denně a vitamín B12 co 9 týdnů a dexamethazon 2x8 mg perorálně 3 dny ( den před – den po chemoterapii). Zlepšení nálezu na CT vyšetření došlo u jednoho pacienta, u 3 pacientů jsme dosáhli stabilizace onemocnění, u 2 pacientů došlo při léčbě k progresi onemocnění (1x v I. linii chemoterapie, 1x ve II. linii chemoterapie). O přežívání nemocných bude referováno v příštích sděleních.

Datum přednesení příspěvku: 9. 11. 2006