Zkušenosti s radiologickými událostmi v ČR

Konference: 2005 2. ročník semináře o brachyterapii a technice IMRT

Kategorie: Radioterapie

Téma: Konference bez tematických celků

Číslo abstraktu: 026

Autoři: Ing. Lenka Hobzová, CSc.; Ing. Anna Kindlová

Abstrakt
V příspěvku, který je doplňujícím k referátu Analýza radiačních a radiologických událostí v brachyterapii, jsou uvedeny poznatky o radiologických událostech na pracovištích radioterapie v České republice získané při kontrolách inspektorů Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB), případně z jejich oznamování na SÚJB. Příspěvek obsahuje obecný pohled na radiologické události z hlediska legislativního a dále se věnuje problematice zapracování radiologických událostí do Programů zabezpečování jakosti, přístupem pracoviště k jejich zaznamenávání, rozboru příčin a následků a přijímání opatření k zabránění jejich dalšímu opakování. Nakonec jsou uvedeny příklady týkající se brachyterapie, které byly SÚJB poskytnuty z několika málo pracovišť.

Datum přednesení příspěvku: 17. 9. 2005