Zkušenosti v posuzování dokumentace k metodikám zkoušek zdrojů používaných v brachyterapii

Konference: 2005 2. ročník semináře o brachyterapii a technice IMRT

Kategorie: Radioterapie

Téma: Konference bez tematických celků

Číslo abstraktu: 024

Autoři: Ing. Helena Žáčková

Abstrakt :
Příspěvek doplňuje referát Problematika vedení dokumentace v brachyterapii. Jsou zde uvedeny a diskutovány některé problémy – spojené zejména se stanovováním dozimetrických parametrů, které se vyskytují v dokumentaci ke zkouškám dlouhodobé stability a provozní stálosti zdrojů ionizujícího záření určených k brachyterapii a které se posuzují na SÚRO Praha.

Datum přednesení příspěvku: 17. 9. 2005