Nový komplexní vzdělávací program v oblasti výživy onkologických pacientů

Nový komplexní vzdělávací program v oblasti výživy onkologických pacientů

Nadace Prof. Zdeňka Zadáka připravila komplexní vzdělávací program v oblasti výživy onkologických pacientů.

Hradec Králové 15.ledna 2012. Význam výživy onkologických pacientů pro úspěšnost jejich léčby je stále velmi podceňovaným tématem. Proto se Nadace Prof. Zdeňka Zadáka rozhodla připravit komplexní vzdělávací program v oblasti výživy onkologických pacientů.

Vzdělávací program je zaměřen na odbornou veřejnost, která se s onkologickými pacienty setkává ve své každodenní praxi tj. lékaře se specializací v oblasti onkologie, sestry oddělení onkologie, dietologické sestry, praktické lékaře a sestry praktických lékařů, odborné pracovníky chirurgických oddělení a LDN, zástupce pacientských organizací, farmaceutického průmyslu a novináře profesně se věnující zdravotnickým tématům.

Cílem vzdělávacího programu je rozšíření odborné kvalifikace a seznámení s nejnovějšími poznatky a praktickými návody z oblasti výživy onkologicky nemocných. Program je rozdělen do 3 samostatných bloků a vzdělávací kurz bude zakončen udělením certifikátu. Místo konání FN Hradec Králové, Mezioborové vzdělávací centrum Aesculap Akademie.

Do programu se lze přihlásit prostřednictvím registrace na adrese www.nadacepzz.cz, kde je uveden i podrobný rozpis a data konání edukačního programu dle odborností . Odborným garantem vzdělávacího programu je Prof. MUDr. Zdeněk Zadák, CSc.

Nadace Prof. Zdeňka Zadáka.

Nadace pro rozvoj v oblasti umělé výživy, metabolismu a gerontologie vznikla v roce 1994 z iniciativy prof. MUDr. Zdeňka Zadáka, CSc. Cílem nadace je přednostně podporovat vzdělávání zdravotních sester, dietních terapeutů a tím dosáhnout jejich špičkové odborné, jazykové a etické úrovně. Nadace se soustřeďuje na edukaci různých zdravotnických odborností na výživu nemocných trpících zhoubnými nádory, organizuje stáže v zahraničí. V současnosti je nadace řešitelem grantu (operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, registrační číslo projektu CZ.1.07/3. 2.10/02.0019), v rámci kterého pořádá vzdělávací program v oblasti výživy onkologických pacientů.