Výživa nemocného do PEG z pohledu nutričního terapeuta

Přednáška o výživě nemocných s perkutánní endoskopickou gastrostomií a perkutánní endoskopickou jejunostomií z pohledu nutričního terapeuta.

TIP: Pro lepší zážitek zvolte režim "Celá obrazovka" (ikonka vpravo dole na liště)

Video

Podcast

Přehrajte si zvukovou stopu videa:

Zpět na obsah semináře o nutriční podpoře v onkologii