Onkologové a hospicová péče

Pozvánka k účasti na elektronickém průzkumu, týkajícím se Vašich zkušeností a názorů na hospicovou péči a práci s pacienty v terminální fázi nemoci, který organizuje tým z anglické univerzity v Lancasteru. Jedná se o součást mezinárodní srovnávací studie, Vaše účast jakožto zástupců české onkologie je proto velmi důležitá. Vyplnění dotazníku je zcela anonymní a nemělo by Vám zabrat více než 5-10 minut.

Dotazník spustíte kliknutím na odkaz uvedený níže, odpovídání můžete kdykoli ukončit. Po odeslání odpovědí je není možné zpětně vymazat nebo změnit, jelikož jsou již od momentu odeslání anonymní.

Níže najdete podrobnější informace o výzkumném projektu, etickém charakteru studie a také podrobnější kontakty na výzkumný tým. Víme, že Váš čas je velmi vzácný, vážíme si ho a děkujeme za Vaši pomoc.

za organizátory výzkumu

PhDr. Martin Loučka
The International Observatory on End-of-Life Care
Lancaster University
m.loucka@lancaster.ac.uk

Informace o výzkumném projektu

O čem je tento výzkum?

Tento projekt je organizován výzkumným týmem z Lancaster University v Anglii. Je součástí mezinárodní srovnávací studie zaměřené na 5 zemí ve střední a východní Evropě (Českou Republiku, Slovensko, Lotyšsko, Litvu a Bulharsko). Hlavní cíl studie je získat informace o zkušenostech a postojích onkologů v těchto zemích vůči hospicové péči. K výzkumu jsou přizváni všichni členové onkologických společností v těchto zemích.

Jak se mohu zúčastnit?

Studie je založena na anonymním online dotazníku, který obsahuje zhruba 30 otázek. Hypertextový odkaz na dotazník je obsažen ve zvacím e-mailu. Vyplnění dotazníku zabere zhruba 5-10 minut. Respondent může kdykoli vyplňování přerušit, aniž by byly jeho odpovědi uložené. Pokud respondent dotazník vyplní a potvrdí odeslání odpovědí, nelze tyto odpovědi zpětně vymazat, protože jsou již od momentu odeslání anonymizované. Soubor s odpověďmi bude použit v rámci této studie a následně uchován po dobu 15 let pro případné sekundární analýzy.

Co se bude dít s výsledky?

Výsledky budou publikovány v dizertační práci hlavního výzkumníka projektu (M. Loučka), budou také zpracovány do podoby článku v akademickém nebo profesním oborovém časopise a také budou použity jako jeden ze zdrojů informací pro zprávy o vývoji paliativní péče, které jsou průběžně publikovány Mezinárodní observatoří paliativní péče. Tyto zprávy jsou volně přístupné na webové adrese http://www.lancs.ac.uk/shm/research/ioelc/index.php .

Jaká jsou rizika a výhody plynoucí z účasti v tomto výzkumu?

Účast v tomto výzkumném projektu s sebou nenese žádná rizika. Nicméně pokud by respondent pociťoval jakékoli nepříjemnosti, plynoucí z jeho účasti, doporučuje se, aby využil kontakty na výzkumný tým, které jsou uvedeny níže. Účast v tomto výzkumu může být zajímavá zkušenost, ale krom toho z ní neplynou žádné další osobní výhody nebo zisky.

Kdo ručí za kvalitu výzkumného projektu?

Tato studie byla schválena Etickou komisí Lékařské fakulty univerzity v Lancasteru stejně jako univerzitní etickou komisí Lancaster University.

Kontakty na výzkumný tým

Pokud byste měli jakékoli dotazy nebo připomínky, můžete kontaktovat:

PhDr. Martin Loučka (vedoucí projektu)

Prof Sheila Payne (supervizor projektu)

Research Associate

The International Observatory on End-of-Life Care

Lancaster University

Lancaster

LA1 4YT

E-mail: m.loucka@lancaster.ac.uk

President of the European Association for Palliative Care

Director, the International Observatory on End-of-Life Care

Lancaster University

Lancaster

LA1 4YT

E-mail: s.a.payne@lancaster.ac.uk

Pokud byste chtěli kontaktovat někoho mimo výzkumný tým, například se stížností nebo jinou záležitostí týkající se tohoto projektu, můžete kontaktovat vedoucí katedry:

Dr Katherine Froggatt

Senior Lecturer/Head of Division (Health Research)

Faculty of Health and Medicine

Lancaster University

Lancaster

LA1 4YT

E-mail: k.froggatt@lancaster.ac.uk

Klíčová slova
hospicová péče