Leadership v paliativní péči

Leadership v paliativní péči

Pozvání do programu Institutu paliativní medicíny ČSPM ČLS JEP s názvem Leadership v paliativní péči.

Pozvánka:


Vážení kolegové, členové České onkologické společnosti.

Oslovuji Vás s pozváním do programu Institutu paliativní medicíny ČSPM ČLS JEP s názvem Leadership v paliativní péči.


Pro mě osobně i výbor České společnosti paliativní medicíny představujete Vy i Vaše práce významný potenciál pro další rozvoj paliativní péče v České Republice. Proto jsme se rozhodli podpořit Váš osobní rozvoj a dovednosti v oblasti tvorby týmové práce, etických a právních souvislostí, výzkumu a lektorských dovedností.

Přijmete-li mou nabídku, zašlete přihlášku a budete-li vybráni ze souboru kandidátů, čeká Vás účast v motivované skupině 15-20 lékařů, roční program interaktivního přímého i distančního vzdělávání (celkem 96 hodin /12 dnů seminářů, Skype konference a zpětná vazba, konzultace s mentory, podpora lektorským týmem), pracovní skupiny vedené zkušenými mentory, práce na vlastním projektu s jejich podporou, zdarma účast na vzdělávacích akcích České společnosti paliativní medicíny po dobu trvání projektu, a řada dalších příležitostí – po skončení projektu garance dlouhodobé podpory výborem ČSPM ČLS JEP.

Začínáme již 8.-9. prosince 2014 v Rajhradě u Brna.

Program naleznete v příloze a od příštího týdne i na speciální webové stránce programu, na www.paliativnimedicina.cz.

Přihlášku – krátký motivační dopis kandidáta (max. 1 normostrana)- zašlete na email admin@paliativnimedicina.cz resp. kabelkal@seznam.cz do 20.11.2014.

Výběr z přihlášených bude ukončen do 23.11.2014. Obsahem přihlášky bude také strukturovaný životopis v češtině, fotografie v jpg formátu, kontaktní email, telefon a adresa.


prim. MUDr. Ladislav Kabelka, PhD.
předseda ČSPM ČLS JEP

Program kursu

Přihlášky: 

 • do 20.11.2014
 • Jako přihlášku zašlete na email admin@paliativnimedicina.cz resp. kabelkal@seznam.cz:
  • krátký motivační dopis kandidáta (max. 1 normostrana)
  • strukturovaný životopis v češtině
  • fotografie v jpg formátu
  • kontaktní email, telefon a adresa
 • Výběr z přihlášených bude ukončen do 23.11.2014
 • Sdílejte na:
  • Facebook
  • Twitter