Nemoc a smrt tradičním pohledem Romů

Přednáška zazněla na vzdělávacím semináři s názvem Onkologická problematika v ordinaci praktického lékaře na Brněnských onkologických dnech v roce 2014.

TIP: Pro lepší zážitek zvolte režim "Celá obrazovka" (ikonka vpravo dole na liště videa). Pro synchronizaci slidů s videem a obráceně využijte tlačítek v dolní části okna se slidy.

Zpět na obsah bloku Interkultuní aspekty v ošetřovatelství, XXVIII. Konference pro NZP v rámci BOD 2014.