Doporučené postupy Nutriční péče u pacientů v onkologické paliativní péči

Stanovisko pracovní skupiny pro výživu České společnosti paliativní medicíny ČLS JEP.

Vychází nové doporučené postupy autorů MUDr. Milana Šachlová, Ph.D., doc. MUDr. Miroslav Tomíška, CSc. a MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D.

Přinášíme v plném znění.