Workshop Následná, dlouhodobá a paliativní péče

Workshop Následná, dlouhodobá a paliativní péče

Dne 19. ledna 2017 se na Ministerstvu zdravotnictví konal workshop, věnovaný následné, dlouhodobé a paliativní péči v České republice. U kulatého stolu se sešli zástupci Ministerstva zdravotnictví, Ústavu zdravotnických informací a statistiky, Světové zdravotnické organizace, Ministerstva práce a sociálních věcí, zástupci pojišťoven a kliničtí experti poskytující lůžkovou i ambulantní a komunitní péči. 

Hlavním organizátorem byl Ústav zdravotnických informací a statistiky ve spolupráci s kanceláří WHO v ČR a zástupci Ministerstva zdravotnictví (Odboru zdravotních služeb, Mezinárodního odboru a Oddělení koncepcí a strategií). Mezi pozvanými hosty zasedli ke kulatému stolu také zástupci Ministerstva práce a sociálních věcí, zástupci pojišťoven a zejména zástupci poskytovatelů zdravotních i sociálních služeb, tedy kliničtí experti poskytující lůžkovou i ambulantní a komunitní péči.

Hlavním cílem setkání bylo předání informací z datových zdrojů a analýz ÚZIS, výměna názorů a připomínek expertů z klinické praxe a také plánování nových strategických úkolů ke zlepšení dlouhodobé, následné a paliativní péče v České republice.

Za WHO se akce se zúčastnil i mezinárodní expert WHO Dr. Manfred Huber, Ph.D., Koordinátor pro zdravé stárnutí, disabilitu a následnou a dlouhodobou péči v Evropě a ředitelka kanceláře WHO v České republice MUDr. Alena Šteflová, Ph.D., MPH. 

Na stránkách ÚZIS najdete podrobnou zprávu, popisující průběh workshopu, včetně formulace strategických cílů,  prezentace všech odborných přednášek, které na workshopu zazněly a video s rozhovory se zástupci WHO, ÚZIS a klinické praxe. 

 

Podrobné informace na webu
Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR

  • Sdílejte na:
    • Facebook
    • Twitter