Syndrom vyhoření

Vyhoření je nemocí duše, protože potlačuje svobodnou vůli. Schopnosti a znalosti zůstávají nedotčeny, ale chuť podávat výkony – vnitřní náboj – klesá. Postupně je motivace, ta záhadná síla, která nás žene kupředu, poškozena nebo i zničena. Nejvíce jsou postiženi lidé pracující ve službách. Zaměstnání, která vyžadují rozhodování na hranici života a smrti, v sobě obsahují vysoké nebezpečí vyhoření. Kdokoliv, na jakékoliv úrovni, se může stát kandidátem pracovního
vyhoření.

Syndrom vyhoření

Autor: Mgr. Libuše Kalvodová, libuse.kalvodova@seznam.cz, Psychoonkologická sekce ČOS ČLS JEP,
předseda Psychoonkologické sekce České onkologické společnosti ČLS JEP


  • Sdílejte na:
    • Facebook
    • Twitter
Klíčová slova
Pro sestry; Psychoonkologie