Program "Kondicí proti rakovině" v rámci Projektu 35

Program "Kondicí proti rakovině" v rámci Projektu 35

Pozvánka do programu pro 30 pacientek s metastatickým karcinomem prsu v dobrém celkovém stavu. Od 1.1.2022 zahajujeme v rámci aktivit Projektu 35 nový program pro tyto pacientky s názvem “Kondicí proti rakovině“. Pacientku do programu mohou doporučit lékaři, popř. se pacientka může přihlásit i sama s doporučením ošetřujícího lékaře.

Vážené kolegyně a kolegové,                                                                  

Dovolte mi, abych Vás informovala o nové možnosti pro nemocné s metastatickým karcinomem prsu v dobrém celkovém stavu. Od 1.1.2022 zahajujeme v rámci aktivit Projektu 35 nový program pro tyto pacientky s názvem “Kondicí proti rakovině“. Projekt je reakcí na rychle přibývající data (viz. literatura) o přímém vlivu fyzické aktivity na zlepšení kondice nemocných, jejich celkové kvality života, psychické pohody, a dokonce prodloužení jejich celkového přežití. Dostupné informace vypovídají také o tom, že zvýšení fyzické zdatnosti pacientek vhodnou pohybovou aktivitou má své opodstatnění pro zařazení do terapeutického algoritmu a posílení výsledků farmakologické léčby.

S kolegy z 3. interní kliniky VFN a  1. LF UK a Ústavu tělovýchovného lékařství  1. LF UK jsme připravili čtyřměsíční program, ve kterém budou moci nemocné pod kontrolou odborníků zlepšit svou kondici, upravit nutrici a zvýšit svou psychickou odolnost  s ohledem na aktualizovaný průběh jejich nemoci. Jedná se zatím o pilotní projekt pro 30 nemocných.

Pokud by Vás zajímaly podrobnosti projektu nebo byste chtěli některou ze svých nemocných do našeho pilotu zařadit, kontaktujte nás  e-mailem.

Projekt bude také představen v rámci pacientské sekce PragueOnco 2022.

Pacientky zařazujeme od 1.1.2022, přičemž vlastní program pro nemocné začíná 1.3.2022, k dispozici je 30 míst. Pro nemocné je celý kurz zdarma, kromě poplatku 300 Kč za zapůjčení chytrých hodinek. Pacientka se může přihlásit i sama s doporučením ošetřujícího lékaře, které zohlední PS nemocné, její věk, kondici a stabilizaci nemoci. I když bude pravděpodobně pro nemocné výhodou bydliště v Praze a okolí, je vzhledem k telemonitoringu  sledovaných parametrů,  výjimečně možné i vzdálenější místo pobytu.

Těšíme se na spolupráci.

Petra Tesařová,  předsedkyně, Projekt 35, tesarova.petra@vfn.cz
Marcela Svěráková,  jednatelka, Projekt 35, sverakova.marcela@seznam.cz
Danka Eklová, koordinátorka projektu Kondicí proti rakovině, d.eklova@centrum.cz

Literatura:

 1. Wang, YH., Li, JQ., Shi, JF. et al.Depression and anxiety in relation to cancer incidence and mortality: a systematic review and meta-analysis of cohort studies. Mol Psychiatry 25, 1487–1499 (2020).
 2. Pizot C, Boniol M, Mullie P, et al. Physical activity, hormone replacement therapy and breast cancer risk: A meta-analysis of prospective studies. European Journal of Cancer 2016; 52:138-154.
 3. Hardefeldt PJ, Penninkilampi R, Edirimanne S, Eslick GD. Physical activity and weight loss reduce the risk of breast cancer: A meta-analysis of 139 prospective and retrospective studies. Clinical Breast Cancer 2018; 18(4):e601-e612.
 4. Eliassen AH, Hankinson SE, Rosner B, Holmes MD, Willett WC. Physical activity and risk of breast cancer among postmenopausal women. Archives of Internal Medicine 2010; 170(19):1758-1764.
 5. Fournier A, Dos Santos G, Guillas G, et al. Recent recreational physical activity and breast cancer risk in postmenopausal women in the E3N cohort. Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention 2014; 23(9):1893-1902.
 6. Spei ME, Samoli E, Bravi F, et al. Physical activity in breast cancer survivors: A systematic review and meta-analysis on overall and breast cancer survival. Breast 2019; 44:144-152
 7. Delrieu, L., Jacquet, E., Segura-Ferlay, C. et al. Analysis of the StoRM cohort reveals physical activity to be associated with survival in metastatic breast cancer. Sci Rep 10, 10757 (2020)
 8. .Palesh O, Kamen C, Sharp S, et al. Physical Activity and Survival in Women With Advanced Breast Cancer. Cancer Nurs. 2018;41(4):E31-E38.
 9. Cormie, P. et al. Functional benefits are sustained after a program of supervised resistance exercise in cancer patients with bone metastases: longitudinal results of a pilot study. Support Care Cancer. 22(6), 2014, 1537–1548.
 10. Scott, J. M. et al. Feasibility, safety, and efficacy of aerobic training in pretreated patients with metastatic breast cancer: a randomized controlled trial. Cancer 124(12), 2018, 2552–2560
 11. Ligibel, J. A. et al. Randomized trial of a physical activity intervention in women with metastatic breast cancer. Cancer 122(8), 2016, 1169–1177
 12. Ten Tusscher MR, Groen WG, Geleijn E, Sonke GS, Konings IR, Van der Vorst MJ, van Zweeden A, Aaronson NK, Stuiver MM. Physical problems, functional limitations, and preferences for physical therapist-guided exercise programs among Dutch patients with metastatic breast cancer: a mixed methods study. Support Care Cancer. 2019 Aug;27(8):3061-3070
 13. Delrieu, L. et al. A personalized physical activity program with activity trackers and a mobile phone app for patients with metastatic breast cancer: protocol for a single-arm feasibility trial. JMIR Res. Protoc. 7(8), 2018, e10487