Psycholog v paliativní péči o onkologického pacienta a jeho rodinu – 2 kazusitiky

Na dvou kazuistikách ukazuje přednáška roli rodiny psychologa v paliativní péči o onkologického pacienta a jeho rodinu.

TIP: Pro lepší zážitek zvolte režim "Celá obrazovka" (ikonka vpravo dole na liště)

Video

Podcast

Přehrajte si zvukovou stopu videa:

Podívejte se i na další přednášky 8. psychoonkologického sympózia v Plzni.

Klíčová slova
video