Psycholog v paliativní péči o onkologického pacienta a jeho rodinu – 2 kazusitiky

Na dvou kazuistikách ukazuje přednáška roli rodiny psychologa v paliativní péči o onkologického pacienta a jeho rodinu.

TIP: Pro lepší zážitek zvolte režim "Celá obrazovka" (ikonka vpravo dole na liště videa). Pro synchronizaci slidů s videem a obráceně využijte tlačítek v dolní části okna se slidy.

Podívejte se i na další přednášky 8. psychoonkologického sympózia v Plzni.

Klíčová slova
přednáška - video; video