Psychoonkologická abeceda pro lékaře a sestry

Lékařům, sestrám, sociálním pracovníkům, studentům a všem, kdo pečují o onkologického pacienta, nabízíme audiovizuální přednášky z oboru psychologie a psychiatrie, věnované onkologické problematice. Nabízená témata pokrývají problematiku dětské i dospělé onkologie, zásady kvalitní komunikace s pacientem a jeho rodinou, kvality života, psychického prožívání léčby a celé životní etapy s onkologickým onemocněním i po něm. 

Většina přednášek byla natočena v rámci psychoonkologických sympózií ČOS, které pořádá od roku 2010 Psychonkologická sekce ČOS.  Sekce také nabízí odbornou psychologickou pomoc v online poradně nejen pacientům a jejich rodinám (poradna pro pacienty), ale také zdravotníkům (poradna pro zdravotníky).  

Předsedkyně Psychoonkologické sekce ČOS ČLS J.E.P. Mgr. Libuše Kalvodová a členka výboru sekce Mgr. Alexandra Škrobánková.

TIP: Pro lepší zážitek zvolte režim "Celá obrazovka" (ikonka vpravo dole na liště videa). Pro synchronizaci slidů s videem a obráceně využijte tlačítek v dolní části okna se slidy.

  A B E C E D N Í    S E Z N A M    T É M A T 
v kategoriích: Dětská psychoonkologie * dospěla psychoonkologie * model Kübler-Ross * psychiatrická péče * sociální péče * rodina nemocnýchpomoc zdravotníkůmkomunikace * kvalita života * terminální stádium nemoci * po úšpěšné léčbě

Dětská psychoonkologie  

Pomoc zdravotníkům

Komunikace

Preterminální a terminální stádium nemoci

Dospěla psychoonkologie

Rodina nemocných

Model Kübler-Ross 

Psychiatrická péče 

Kvalita života

Sociální péče a nadace

Po úspěšné léčbě

Většina přednášek byla natočena v rámci psychoonkologických sympózií ČOS, některé v rámci edukačních programů pro praktické lékaře.