Identifikace a léčba časného karcinomu prsu s vysokým rizikem rekurence. Onkologický podcast cyklu MeDiTALKS

Nový podcast MeDitorialu ze série MeDiTALKS se věnuje novinkám a léčebným strategiím HR+/HER2– karcinomu prsu. MUDr. Katarína Petráková z Masarykova onkologického ústavu v Brně hovoří o tom, které klinické a patologické charakteristiky jsou spojené s vysokým rizikem rekurence, jaký je význam inhibitorů cyklin-dependentních kináz (CDK 4/6) v adjuvantní léčbě a jak se mění léčebné možnosti pro tuto rizikovou skupinu.

Poslechněte si podcast "Identifikace a léčba časného karcinomu prsu s vysokým rizikem rekurence?"