Databáze léčebných postupů

Rozsáhlá databáze tuzemských i zahraničních navržených léčebných postupů, ve které můžete podle zvolené indikace vyhledat jednotlivé druhy standardů léčebné péče. Databáze obsahuje navržené postupy, metodické pokyny a "guideliny" s onkologickou tematikou používané a ověřené na některých pracovištích v České republice nebo vytvořené jednotlivými odbornými společnostmi a sdruženími (ČOS ČLS JEP, ČHS ČLS JEP, NCCN, ASCO, ESMO, ASH, BSH). V databázi lze vyhledávat podle indikace / orgánové skupiny, podle druhu standardu a pracoviště nebo odborné společnosti, je možné si zvolit tuzemské nebo zahraniční dokumenty.

Upozorňujeme, že Databáze standardů léčebné péče je určena pouze pro informaci členů ČOS, popř. pro odbornou onkologickou veřejnost. ČOS ČLS JEP nenese zodpovědnost za jiný způsob jejich užití.

Filtry podle parametrů
Počet nalezených léčebných postupů: 424 zrušit všechny filtry
Typ standardu: Ostatní ČR
Odborná společnost: Společnost lékařské genetiky ČLS J.E.P.
Indikace: Zhoubné nádory prsu
Země původu: tuzemské
Datum vzniku/poslední aktualizace:
Další informace:

Doporučení k testování BRCA1/BRCA2 a dalších genů pro účely léčby schválené 7. září 2022 výborem Společnosti lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP. Poslední aktualizace proběhla 21. října 2022. Další aktualizace budou prováděny ročně, dle nových indikací.

Odborná společnost: The American Society of Clinical Oncology (ASCO)
Typ standardu: ASCO Guidelines
Indikace: Zhoubné nádory prsu
Země původu: zahraniční
Datum vzniku/poslední aktualizace:
Další informace:

Dřívější název : Systemic Therapy for Patients With Advanced Human Epidermal Growth Factor Receptor 2–Positive Breast Cancer: American Society of Clinical Oncology Clinical Practice Guideline

Link na plný text na stránkách ASCO je určen jen pro Vaši informaci a není určen k dalšímu šíření. Pokud se Vám soubor v pdf neotevře, doporučujeme si stáhnout dokument k sobě na disk (pravé tlačítko myši nad odkazem, uložit cíl jako/save target as, vybrat adresář, potvrdit).

Odborná společnost: Česká hematologická společnost ČLS JEP
Typ standardu: ČHS ČLS JEP
Indikace: Hematologické malignity
Země původu: tuzemské
Datum vzniku/poslední aktualizace:
Další informace:

Tato monografie vychází z nejnovějších verzí léčebných doporučení, které vydaly  Kooperativní lymfomová skupina, Česká myelomová skupina nebo CELL (Česká leukemická skupina - pro život). Nabízí  základní rysy diagnostiky a vedení terapie, a to zvláště farmakoterapie s akcentací toho, co je či není, případně jakým způsobem v České republice hrazeno. 

Vydání Červené knihy 2020 je rozšířeno o kapitoly z neonkologické hematologie (zatím bez kapitol týkajících se poruch koagulace), které jsou zařazeny za texty hematologie onkologické a texty týkající se transplantací. Ve vydání opět nechybí právně ekonomický úvod.

Atualizace 2022 se týká především nových léčiv a léčebných možností pro některé z hematologických onemocnění, kterým se Červená kniha věnuje.

Kapitoly:

PRÁVNÍ ÚPRAVA POUŽÍVÁNÍ LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ PŘI POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB

EKONOMICKÉ ASPEKTY POUŽÍVÁNÍ LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ PŘI POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB

AKUTNÍ MYELOIDNÍ LEUKEMIE

AKUTNÍ PROMYELOCYTÁRNÍ LEUKEMIE

AKUTNÍ LYMFOBLASTOVÁ LEUKEMIE

CHRONICKÁ MYELOIDNÍ LEUKEMIE

CHRONICKÁ LYMFOCYTÁRNÍ LEUKEMIE

PROLYMFOCYTÁRNÍ LEUKEMIE

VLASATOBUNĚČNÁ LEUKEMIE

MYELODYSPLASTICKÉ SYNDROMY

PH (BCR-ABL1)-NEGATIVNÍ MYELOPROLIFERATIVNÍ NEOPLÁZIE

MYELOIDNÍ A LYMFOIDNÍ NEOPLÁZIE S EOZINOFILIÍ

SYSTÉMOVÁ MASTOCYTÓZA

MNOHOČETNÝ MYELOM

MALIGNÍ LYMFOMY

CASTLEMANOVA NEMOC

VROZENÉ PORUCHY KRVETVORBY A DĚDIČNÉ PREDISPOZICE K LEUKÉMIÍM

AUTOLOGNÍ A ALOGENNÍ TRANSPLANTACE

Typ standardu: Diagnosticko-léčebné protokoly Masarykova onkologického ústavu
Indikace: Zhoubné gynekologické nádory
Země původu: tuzemské
Datum vzniku/poslední aktualizace:
Další informace:
Typ standardu: Diagnosticko-léčebné protokoly Masarykova onkologického ústavu
Indikace: Zhoubné gynekologické nádory
Země původu: tuzemské
Datum vzniku/poslední aktualizace:
Další informace:

Původní název: Karcinom vulvy

Typ standardu: Diagnosticko-léčebné protokoly Masarykova onkologického ústavu
Indikace: Zhoubné gynekologické nádory
Země původu: tuzemské
Datum vzniku/poslední aktualizace:
Další informace:
  • Původní název: Nádory těla děložního, 1.3.2014, Josef Chovanec, Denis Princ , Richard Feranec 
  • verze 2012
Typ standardu: Diagnosticko-léčebné protokoly Masarykova onkologického ústavu
Indikace: Zhoubné gynekologické nádory
Země původu: tuzemské
Datum vzniku/poslední aktualizace:
Další informace:

Původní název: Karcinom děložního čípku

Typ standardu: Diagnosticko-léčebné protokoly Masarykova onkologického ústavu
Indikace: zhoubné nádory jícnu
Země původu: tuzemské
Datum vzniku/poslední aktualizace:
Další informace:

Původní název: Karcinom jícnu

Typ standardu: Diagnosticko-léčebné protokoly Masarykova onkologického ústavu
Indikace: Ostatní
Země původu: tuzemské
Datum vzniku/poslední aktualizace:
Další informace:
Typ standardu: Diagnosticko-léčebné protokoly Masarykova onkologického ústavu
Indikace: Ostatní
Země původu: tuzemské
Datum vzniku/poslední aktualizace:
Další informace:
Typ standardu: Diagnosticko-léčebné protokoly Masarykova onkologického ústavu
Indikace: Bolest a léčba bolesti; farmakoterapie; Podpůrná léčba
Země původu: tuzemské
Datum vzniku/poslední aktualizace:
Další informace:
Typ standardu: Diagnosticko-léčebné protokoly Masarykova onkologického ústavu
Indikace: Sarkomy měkkých tkání
Země původu: tuzemské
Datum vzniku/poslední aktualizace:
Další informace:
Typ standardu: Diagnosticko-léčebné protokoly Masarykova onkologického ústavu
Indikace: Ostatní
Země původu: tuzemské
Datum vzniku/poslední aktualizace:
Další informace:
Typ standardu: Diagnosticko-léčebné protokoly Masarykova onkologického ústavu
Indikace: Nádory plic, pleury a mediastina
Země původu: tuzemské
Datum vzniku/poslední aktualizace:
Další informace:
Odborná společnost: The American Society of Clinical Oncology (ASCO)
Typ standardu: ASCO Guidelines
Indikace: Podpůrná léčba
Země původu: zahraniční
Datum vzniku/poslední aktualizace:
Další informace:

Toto doporučení bylo publikováno v časopise Journal of Clinical Oncology 31, no. 10 (April 2013) 1357-1370

Update GuidelineCentral 15.3.2022

Klíčová slova
doporučené postupy