Prediktivní testy rizika rekurence

Jedou z oblastí personalizované medicíny a individualizace léčby je i multigenové testování, které pomáhá zjistit pravděpodobnost rekurence nádoru a přínosu chemoterapie. Ke klinickým a patologickým faktorům, jako je věk pacienta, velikost a grade tumoru, zasažení lymfatických uzlin, status hormonálních receptorů, tak přidává i informaci o aktivitě specifických genů v nádoru, a zjišťuje, co řídí jeho růst a chování a jaká je pravděpodobnost recidivy.