Klinické hodnocení a klinický výzkum

Potřebujete vyhledat běžící i ukončená klinická hodnocení v oblasti onkologie a hematoonkologie? V ČR zpřístupňuje databázi klinických hodnocení povolených v České republice Státní ústav pro kontrolu léčiv. Databáze uvádí informace o schválených klinických hodnoceních pro ČR, s výjimkou studií bioekvivalence a studií, v nichž dochází k prvnímu podání léčivé látky člověku. Zveřejněny jsou informace o klinických hodnoceních předložených na SÚKL po 31.12.2007, tedy po nabytí účinnosti nového zákona o léčivech. National Institutes of Health ve spolupráci s National Library of Medicine, FDA a European Organisation for Research and Treatment of Cancer zpřístupňují na databázi klinických hodnocení ClinicalTrial.gov, European Organisation for Research and Treatment of Cancer zpřístupňuje Databázi protokolů studií EORTC . K dispozici je mezinárodní databáze  randomizovaných kontrolovaných studií ISRCTN registry

V této části najdete informace o náboru do některých studií do výzkumných center v České republice.  

Klíčová slova
klinické studie