Modrá kniha ČOS

Na tomto místě najdete pravidelně aktualizovaný a inovovaný dokument Modrá kniha, který do února 2012 vycházel pod názvem Zásady cytostatické léčby maligních onkologických onemocnění. Tento dokument nemá platnost zákona, ale má být vodítkem k racionální léčbě lege artis a přispět k racionalizaci onkologické léčby.

Modrá kniha je průběžně aktualizována podle nových poznatků medicínských i ekonomických. Nová vydání tiskem vycházejí 1x ročně v únoru a jsou distribuována všem členům ČOS, souběžně je Modrá kniha aktualizována na Linkos. 

V době mezi dvěma vydáními přistoupila Česká onkologická společnost nově k průběžné online novelizaci na stránkách Linkos.

Aktuální vydání Modré knihy České onkologické společnosti

Mezi dvěma vydáními Modré knihy jsou důležité změny klinické praxe novelizovány průběžně online na Linkos.