Informace o možnosti úhrady léčivého přípravku Cyramza

Důležitá informace o možnosti úhrady léčivého přípravku Cyramza v indikaci léčby karcinomu žaludku / adenokarcinomu gastro-ezofageální junkce (GEJ) pro pojištěnce Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP).

Výrobce přípravku Cyramza, společnost Eli Lilly, podala po vypršení 3-leté platnosti dočasné úhrady přípravku v režimu VILP novou žádost o stanovení maximální ceny a výše a podmínek úhrady přípravku. S podporou České onkologické společnosti se podařilo iniciovat jednání výrobce se zástupci VZP a dosáhnout dohody a podpisu Smlouvy o ceně medicínsky potřebného léčivého přípravku.

Od 1. 7. 2021 je tak v individuálních případech na základě podání a následného schválení žádosti o mimořádnou úhradu opět dostupná úhrada léčby přípravkem Cyramza pro pacienty s pokročilým karcinomem žaludku / adenokarcinomem GEJ pojištěné u VZP.