Testování BRCA1/2 a jiných genů pro účely léčby

Testování BRCA1/2 a jiných genů pro účely léčby

Společnosti lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP aktualizovala Doporučení k testování BRCA1/BRCA2 a dalších genů pro účely léčby. Další aktualizace budou prováděny ročně, dle nových indikací.

Doporučení k testování najdete na stránkách Společnost lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP.