Online novelizace 28. vydání Modré knihy - kapitola 19 Zhoubný novotvar prostaty

Kapitola 19 Zhoubný novotvar prostaty (C61) byla novelizována. Došlo ke změně schématu Karcinom prostaty v úvodu kapitoly. Apalutamid získal od 1.5. 2022 úhradu u pacientů s mHSPC. 

Aktualizovaná podoba schématu kapitoly 19. 

Kapitola 19. Modré knihy