Personalizovaná medicína jako nástroj moderní léčby - dotazník k diplomové práci

Student Ústavu zdravotnických disciplín Vysoké školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislavě požádal o zprostředkování dotazníku pro odborníky na výše uvedené téma.  

Získané informace poslouží jako hlavní podklad k praktické části diplomové práce. Práce se zaměřuje na personalizovanou medicínu v onkologii a její efektivní implementaci.

Odkaz na dotazník