Novinky v léčbě karcinomu prsu: Proč je důležité znát endokrinní rezistenci? Onkologický podcast cyklu MeDiTALKS

Nový podcast MeDitorialu ze série MeDiTALKS se zaměřil na význam endokrinní rezistence u HR+/HER2karcinomu prsu. Společně s MUDr. Martinou Zimovjanovou z Onkologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze mimo jiné prozkoumáme, jaký vliv má endokrinní rezistence na prognózu pacientek a jak mohou současné modality změnit výsledky léčby tohoto typu nádoru.

Poslechněte si podcast "Novinky v léčbě karcinomu prsu: Proč je důležité znát endokrinní rezistenci?"