Průběžné výsledky adresného zvaní do screeningových programů

V lednu 2014 bylo v ČR zahájeno adresné zvaní občanů do programů screeningu zhoubných nádorů. Zváni jsou občané, kteří se těchto organizovaných programů časného záchytu dlouhodobě neúčastní.

Průběžné výsledky projektu, počty pozvaných i reakci oslovené části populace naleznete na stránce Výsledky adresného zvaní webu www.kolorektum.cz. Analýzu zpracoval Institut biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity (IBA MU) ve spolupráci s odbornými garanty jednotlivých screeningových programů na základě dat Národního referenčního centra.