Program mamografického screeningu

Plošný mamografický screening zahájilo Ministerstvo zdravotnictví ČR v roce 2002. V současnosti je program provozován na několika desítkách akreditovaných screeningových center, jejichž činnost je průběžně monitorována a kontrolována. Průběh programu a dodržování stanovených pravidel je v České republice garantován Komisí pro screening nádorů prsu MZ ČR a Komisí odborníků pro mamární diagnostiku. Informace o programu mamografického screeningu naleznou lékaři i veřejnost na oficiálním webu programu. Zde naleznete texty a přednášky z konferencí na téma organizace a výsledků screeningu karcinomu prsu v ČR a množství souvisejících odkazů.