Adresné zvaní do programů screeningu

V lednu 2014 bylo v České republice zahájeno adresné zvaní té části populace, která spadá do rizikového věku a dosud se neúčastnila screeningového programu zaměřeného na časnou detekci jednoho ze tří typů zhoubných nádorů, prsu, tlustého střeva a konečníku a děložního hrdla. 

Cílem adresného zvaní je posílit stávající programy prevence a zvýšit účast v nich – proto jsou adresně zváni občané, kteří se těchto programů dlouhodobě neúčastní a riskují tak závažné nádorové onemocnění. Program zvaní je koordinován Ministerstvem zdravotnictví ČR ve spolupráci s plátci zdravotní péče a s odbornými lékařskými společnostmi. Své klienty (pojištěnce) zvou na vyšetření zdravotní pojišťovny, které také uhradí veškerá potřebná vyšetření. Ve spolupráci s plátci zdravotní péče vypracoval metodiku adresného zvaní Institut biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity.

Přes nesporné úspěchy projektu adresného je nutné dále zvyšovat aktivní participaci občanů v preventivních zdravotnických programech. Od roku 2017, v rámci projektu Národní koordinační centrum programů časného záchytu onemocnění, který realizuje Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, běží pilotní program Zvýšení efektivity adresného zvaní občanů ke screeningům karcinomu tlustého střeva a konečníku, prsu a děložního hrdla. Pilotní program má ověřit účinnost navržených aktivit vedoucích ke zvýšení efektivity adresného zvaní ke screeningům onkologických onemocnění aktualizací, optimalizací a následnou verifikací metodik adresného zvaní občanů.

Poslechněte si přednášky, které byly na téma adresného zvaní natočeny na konferencích v České republice.