Program screeningu karcinomu plic

Program screeningu zhoubných nádorů plic byl v České republice zahájen 1. ledna 2022. Cílem programu je záchyt časných stadií karcinomu plic u rizikové populace a zlepšení prognózy nemocných. Do procesu programu časného záchytu karcinomu plic jsou zapojeni praktičtí lékaři, ambulantní pneumologové a radiologická pracoviště Komplexních onkologických center (KOC). Doplnění diagnostického procesu je provedeno na specializovaných pneumologických pracovištích a následný léčebný postup stanovován multidisciplinárním týmem Pneumoonkochirurgických center (POCH).

Zde naleznete texty a přednášky z konferencí na téma organizace screeningu karcinomu plic v ČR.