Časný záchyt karcinomu plic

Národní screeningové centrum ČR zkoumá v rámci jednoho ze svých pilotních programů také možnosti implementace programu časného záchytu karcinomu plic. Jedním z cílů konference PREVON v roce 2019 bylo diskutovat právě návrh na zavedení programu časného záchytu karcinomu plic v ČR v návaznosti na výsledky nizozemsko-belgické populační studie NELSON, prokazující významné snížení úmrtnosti na karcinom plic po zařazení screeningového CT vyšetření u vysoce rizikové populace mužů. Poslechněte si přednášky od zástupců klíčových odborností zapojených do potenciálního screeningového programu.