Letos v lednu odstartoval screening karcinomu pankreatu. Jaké jsou jeho cíle? Onkologický podcast cyklu MeDiTALKS

O screeningovém programu, který by se zaměřil na identifikaci jedinců se zvýšeným rizikem karcinomu pankreatu, se mluvilo již řadu let. Program se pomalu rozjíždí, jeho cílem je zachytit tyto osoby v časném stadiu nemoci, tedy s resekabilním nádorem, a tím pádem lepší prognózou onemocnění. Přinese screening skutečný průlom v léčbě karcinomu pankreatu? Jak probíhá a bude probíhat prakticky? Ze kterých studií vychází a které další relevantní výzkumy zkoumající tuto diagnózu stojí za pozornost? V rámci podcastu meditalks+ hledáme odpovědi na tyto otázky tentokrát s členem výboru České gastroenterologické společnosti ČLS JEP doc. MUDr. Ondřejem Urbanem, Ph.D., ze II. interní kliniky − gastroenterologické a geriatrické LF UP a FN Olomouc. 

Poslechněte si podcast "Letos v lednu odstartoval screening karcinomu pankreatu. Jaké jsou jeho cíle?"