Prof. MUDr. Jiří Ehrmann jr., Ph.D.

Laboratoř molekulární patologie a Ústav patologie LF UP v Olomouci (Hněvotínská 3, 775 20 Olomouc)

E-mail: jiri.ehrmann@gmail.com

Odborné práce publikované na Linkos.cz

Přehled odborných textů publikovaných autorem na portálu Linkos.cz. Jsou zde uvedeny knihy a brožury, články v Klinické onkologii, tuzemská abstrakta z databáze abstrakt a další texty. Rejstřík není v žádném případě úplným autorským rejstříkem, protože jsou zde uvedeny pouze texty zveřejněné na portálu Linkos.cz.

Publikovaná abstrakta