Nestin pozitivní progenitorové buňky v karcinomech prsu: korelace s expresí ER, PR a c-erbB-2.

Konference: 2007 XXXI. Brněnské onkologické dny a XXI. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Onkologická diagnostika

Téma: XIV. Laboratorní diagnostika nádorů prsu

Číslo abstraktu: 128

Autoři: prof. MUDr. Zdeněk Kolář, CSc.; Gulisa Turashvili; Prof. MUDr. Jiří Ehrmann jr., Ph.D.; Doc. MUDr. MVDr. Jozef Škarda, Ph.D. et Ph.D.; MUDr. Jana Chmelová; Prof.MUDr. Jaroslav Mokrý, Ph.D.

Úvod
Nestin (neuroepithelial stem cell protein) je protein řadící se mezi tzv. intermediární filamenta, který je považován za marker neurálních kmenových buněk. Jeho exprese byla rovněž potvrzena v četných tkáních jako jsou progenitorové buňky kůže, vlasového folikulu, střevní sliznice, pankreatu, kostní dřeně, svalů a dalších tkání. Nedávno jsme jeho expresi popsali v mozkových nádorech, v aktivovaném endotelu, myoepiteliální vrstvě vývodů a acinů mléčné žlázy i mammárních karcinomech. ...

Plný text v pdf

Datum přednesení příspěvku: 24. 4. 2007