ZOBRAZOVACÍ METODY V MAMÁRNÍ ONKOCHIRURGII

Konference: 2016 XL. Brněnské onkologické dny a XXX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Onkologická diagnostika

Téma: V. Diagnostické metody v onkologii

Číslo abstraktu: V/53

Autoři: MUDr. Dana Houserková, Ph.D.; MUDr. Kateřina Spáčilová; prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D.; MUDr. Nora Zlámalová; Prof. MUDr. Jiří Ehrmann jr., Ph.D.

Autoři ve svém příspěvku referují o senzitivitě a specificitě mamografie, sonografického vyšetření a MR mamografie v lokálním stagingu karcinomu prsu vč. diagnostiky axily. Hodnotí význam jednotlivých zobrazovacích metod pro určení rozsahu duktálních a lobulárních karcinomů a extenzivní intraduktální komponenty nádorů, pro detekci multifokality, multicentricity a bilaterality karcinomů. Je uvedeno spektrum intervenčních metod, které jsou používány pro předléčebnou histologickou verifikaci malignit prsu. Je zdůrazněna nutnost histologické verifikace ložisek při podezření na multicentricitu karcinomu stejně jako suspektních axilárních lymfatických uzlin. V případě plánování záchovného výkonu po neadjuvantní chemoterapii jsou uvedeny možnosti označení nádoru. Jsou prezentovány změny karcinomů v průběhu podávání neadjuvantní chemoterapie na mamografii a ultrazvuku a rovněž v případě sledování časné odezvy na podání neadjuvantní chemoterapie při vyšetření MRI. Autoři také poukazují na nejčastější chyby radiologa v předléčebném stagingu maligních nádorů prsu.

Datum přednesení příspěvku: 28. 4. 2016