Chirurgická onkologie

Kryochirurgie je v podstatě chirurgická léčba mrazem. Metoda využívá toho, že při dostatečně rychlém a hlubokém zmražení živé tkáně po jejím rozmražení dochází k poškozením buněk, která vedou k odúmrti (nekróze) zmražené tkáně. Ponechání této tkáně v jejím místě včetně...

Chirurgická, tedy operační léčba je nedílnou součástí komplexní péče o onkologicky nemocné. U většiny nádorů představuje základní léčebný přístup, úplné odstranění nádoru pak zpravidla bývá předpokladem vyléčení nádorového onemocnění. Jsou ovšem i nádory, u kterých se...

Obsah: Definice pojmu Charakteristika Léčebné možnosti Perioperační péče Závěrem Definice pojmu Diagnostika a léčba zhoubných nádorových onemocnění patří k aktuálním problémům a výzvám moderní medicíny u nás i ve světě. Je to dáno jejich velkým rozšířením v populaci na straně...

Video: Role pneumoonkochirurgické péče o pacienta s karcinomem plic
Prof. MUDr. Robert Lischke, Ph.D.

O roli chirurgie v léčbě karcinomu plic, o tom, koho operovat, jak a kde pojednává přednáška natočená na konferenci PREVON 2019.      

MUDr. Jiří Dvorský

Přednáška, určená pro praktické lékaře, shrnuje, jak se pacienti připravují k náročným onkochirurgickým. Přípravu k velkým nebo rizikovým výkonům ukazuje na příkladech jako jsou esophagectomie, totální gastrektomie, radikální cystektomie a hemipankreatoduodenektomie, 

Český národní kongres léčby malignit peritoneálního povrchu pomocí cytoredukční chirurgie (CRS) a hypertermické intraperitoneální chemoterapie (HIPEC), Olomouc 21.- 22. 6. 20189

Fakultní nemocnice v Olomouci a Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Vás zvou na Český národní kongres léčby malignit peritoneálního povrchu pomocí cytoredukční chirurgie (CRS) a hypertermické intraperitoneální chemoterapie (HIPEC), který se koná 21.- 22. 6. 2018 v Olomouci pod záštitou České chirurgické společnosti a 
České onkologické společnosti. Podrobnosti v kalendáři akcí. 

Chirurgická klinika FN a LFUK v Plzni vás zve 20. - 21. 9. 2018 do Kongresového centra Parkhotelu Plzeň na 8. kongres chirurgie jater, žlučových cest a pankreatu. 

Přehled center plastické chirurgie, provádějící preventivní operace prsů s rekonstrukcí u žen s vysokým (dědičným) rizikem nádorů prsu.

Aktualizována část Genetická rizika v sekci pro lékaře a přidán seznam Center plastické chirurgie v České republice, která provádějí profylaktické operace prsů s rekonstrukcí u žen s vysokým (dědičným) rizikem nádorů prsu. 

MUDr. Pavel Jandík, Ph.D.

85% žen s nádorem prsu se dříve nebo později setká s chirurgickou léčbou. Přednáška podává přehled příznaků, rizikových faktorů a léčebných chirurgických metod karcinomu prsu.

MUDr. Libor Němec

Základním operačním postupem je gastrektomie- totální nebo subtotální, dle klinického stadia a lokalizace, velikosti a histologické typizace nádoru. Perigastrická lymfadenektomie se považuje za nedílnou součást radikální gastrektomie. Perigastrické uzliny se dělí do 3 kompartmentů (D1, D2, D3). Stále více českých a evropských pracovišť považuje za operační standard D2 lymfadenektomii. Nádorová infiltrace uzlin kompartmentu D3 se považuje již za metastatické postižení M1, proto se v Evropě běžně  neprovádí.

prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc.

Prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc. seznamuje širokou laickou veřejnost s možnostmi, které má dnešní medicína v léčbě rakoviny tlustého střeva a konečníku.

prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc.

Tímto sdělením chceme informovat o novém vzdělávacím programu v oboru chirurgické onkologie (onkochirurgie) v České republice, který od roku 2011 umožňuje chirurgům získat v této oblasti oficiální specializaci.

Vážené kolegyně a kolegové,
vážení členové a příznivci Sekce onkochirurgie ČOS,

Sekce onkochirurgie byla v uplynulém desetiletí ve výsledcích svého snažení poměrně úspěšná, byť se v proměnlivém prostředí našeho zdravotnictví věci dály poněkud komplikovaněji než bychom si přáli. Věříme dále, že přímý vliv chirurgických oborů v ČOS pomáhá prospěšné oborové diferenciaci i spolupráci a jednou pomůže také České onkologické společnosti v naplnění její role moudře a proporcionálně reprezentovat celou klinickou onkologii. Ta by pak mohla být skutečnou integrující platformou pro odborníky v diagnostických, operačních, radiačních a interních oborech se zaměřením na péči o nemocné s nádorovými chorobami, ovšem také na prevenci a časný záchyt těchto onemocnění a v neposlední řadě i onkologický výzkum.

Prof. MUDr. Vladimír Študent, Ph.D.

Otevřený dopis – reakce doc. MUDr.Vladimíra Študenta, Ph.D. na dopis prof. MUDr. Karla Odrážky, Ph.D., který reagoval na pořad v Českém rozhlase o robotické chirurgii – Radiožurnál 26.10.2011.

Mgr. Lucie Ondřichová

Medical Tribune 24/2011 (31.10.2011)
Autor: Lucie Ondřichová

Každý nemocný s metastazujícím kolorektálním karcinomem by měl být projednán na schůzce multidisciplinárního týmu, na níž se stanoví optimální strategie léčby.

prof. MUDr. Karel Odrážka, Ph.D.

Otevřený dopis – reakce na vystoupení doc. Študenta o robotické chirurgii v Českém rozhlase – Radiožurnál 26.10.2011

Program jednání:

  1. Zahájení zasedání s předsedy chirurgických kmenů (od 12 hod do 14.30 hod) a interních kmenů (od 15.hod do 17.00hod): MUDr. Markéta Hellerová, prof. MUDr. J. Škrha, DrSc.
  2. Diskuze - Návrhy zástupců akreditačních komisí pro společný chirurgický kmen
  3. Diskuze - Návrhy zástupců akreditačních komisí pro společný interní kmen
  4. Různé
prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc.

Chirurgické obory se účastní na diagnostice a léčbě většiny onemocnění solidními zhoubnými nádory. Chirurgická terapie je nedílnou součástí kombinované onkologické léčby paliativní péče o onkologicky nemocné. Operace je v mnoha případech vysoce důležitá a často rozhodující pro osud nemocného.

prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc.

Historicky stála chirurgie v první linii boje se zhoubnými nádory. Již v egyptských papyrosech z r. 1700 př.n.l. je popisována destrukce rakoviny prsu kauterem. John Hunter (1728 – 1793), který je považován na otce moderní chirurgie, popsal mnohé principy onkochirurgie a poukázal např. na nutnost totálního odstranění nádoru spolu s lymfatickým povodím.

Obalka - Chirurgické onkologieByl dokončen překlad německé monografie Chirurgická onkologie. Kniha byla vydána v nakladatelství Grada.