Výživa během léčby

“Tvá výživa bude tvým lékem” hlásal Hippokrates již před 2500lety. A se slovy slavného řeckého lékaře dnes souhlasí naprostá většina lékařů i sester.  Výživa je jedním z nejdůležitějších zevních faktorů, který má významný vliv na vznik zhoubných nádorů, ale platí to i obráceně. Výživě v prevenci nádorových onemocnění se věnujeme v části Prevence - životní styl

Výživa je jednou ze základních potřeb lidského organismu. Dvojnásob toto tvrzení platí v situaci, kdy je člověk oslaben nemocí. Nároky na příjem energie a živin jsou podstatně vyšší a není proto divu, že tělo i přes moderní a kvalitní terapii může slábnout a chřadnout. Pokud nádorové onemocnění již vzniklo, dochází často už na začátku onemocnění k poklesu příjmu a nedostatečnému využití stravy. Téměř u poloviny nemocných je již při zjištění nádorového onemocnění přítomna ztráta hmotnosti a je zhoršený výživový, neboli nutriční stav. Pokud není tomuto problému věnována pozornost, může se porucha výživy dále prohlubovat a oslabovat nemocného, což není pro další léčbu nádoru výhodné. 

“Správná a dostatečná výživa během léčby rakoviny, je důležitou podmínkou úspěchu léčby!  U poloviny nemocných je již při zjištění nádorového onemocnění přítomna ztráta hmotnosti a zhoršený výživový stav.”

V textu odborníka na výživu najdete informace o důležitosti výživy v onkologické léčbě, o poruchách výživy a podvýživě i praktické návody ke zlepšení výživy. Dále se zde dostanete k plným textům brožur o výživě u jednotlivých zhoubných nemocí, které obsahují i recepty a také k informacím o výživových sondách a doplňcích stravy. Samozřejmostí jsou odkazy na stránky, které poskytují informace o výživě a odkaz na Přehled nutričních ambulancí na stránkách Společnosti klinické výživy a intenzivní metabolické péče. Proč je výživa při onemocnění tak životně důležitá? Je vůbec možné se zcela vyléčit bez správné nutriční podpory? A jaká výživa je při nemoci nejvhodnější? Na tyto a další otázky vám odpovídá výběr dalších textů o výživě.

Kam dále