Nutriční péče a její role v prevenci pozdních následků

Sdružení Společně k úsměvu je společenství převážně mladých lidí, kteří si v dětském či dospívajícím věku prošli onkologickou léčbou. Jednou z jejich činností je práce na projektu “Dlouhodobé péče o vyléčené pacienty dětské onkologie s pozdními následky”, který zahrnuje i otázku správného životního stylu, konkrétně správné stravy, pohybové aktivity a absenci kouření. 

Myšlenkou tohoto projektu je podporovat správný životní styl a vést vyléčené pacienty k tomu, aby si drželi adekvátní tělesnou hmotnost a aktivně se podíleli na snížení rizika plynoucí z nadváhy a obezity (diabetes mellitus 2. typu, dyslipidemie, hypertenze aj.).

Cílem tohoto projektu je tedy u pacientů v dlouhodobé remisi podporovat jejich zdraví, zlepšovat fyzickou zdatnost a snižovat riziko rozvoze pozdních následků, které souvisí s nevhodným životním stylem. Za výživu zaštiťuje projekt z odborné stránky nutriční specialistka, která je sama vyléčená pacientka.